Лісорозведення

За площею лісового фонду Закарпаття входить до першої п’ятірки серед областей України, а за лісистістю і запасами деревини наша область займає перше місце. На душу населення у нас припадає 0,55 га лісів і 165 куб. м деревини. Для України в цілому ці показники становлять, відповідно, 0,17 га та 16,4 куб. м. Ліси в області зростають на площі 695,7 тис. га і мають 207,5 млн. куб. м деревинних запасів. Та не тільки на деревинні ресурси багаті наші ліси. У достатній кількості тут представлені ресурси технічної сировини, дикоростучих плодів і ягід, грибів та інших не деревинних кормових та харчових продуктів, які є екологічно чистими і тому більш придатними для використання у порівнянні з аналогічними продуктами інших регіонів.

До нарощення такого ресурсного потенціалу закарпатських лісів йшлося століттями. Пригодилися тут і кропітка праця не одного покоління лісівників, і віками набутий досвід ведення лісового і мисливського господарства в гірських лісах, і, безумовно, благодатні природно-кліматичні умови нашого краю.

У даний час ліси області перебувають у сфері управління різних органів центральної виконавчої влади. Площа лісового фонду області за відомчою підпорядкованістю розподілена:

В основному ліси краю сформовані високопродуктивними насадженнями з переважанням за породним складом бука, ялини, ялиці, дуба та домішкою явора, ясена, ільмових та інших цінних порід.

Зокрема, в насадженнях лісового фонду державних підприємств системи Держлісгоспу України середній запас ростучого лісу на 1 га сягає 358 куб. м, з коливанням від 20-100 куб. м у молодняках, 100-300 куб. м у середньовікових, до 300-500 і більше куб. м в пристигаючих, стиглих і перестійних насадженнях. Окремі деревостани мають запас 1000 і більше куб. м на 1 га. За оцінками експертів, в тому числі і міжнародних, закарпатські ліси вважаються найпродуктивнішими не тільки в Карпатському регіоні, а й у Європі.

Саме тому надзвичайно відповідальні завдання поставлені перед лісівниками Закарпаття – не тільки утримувати передові позиції, не тільки зберегти, але й примножити лісові багатства нашого чарівного краю.

Лісівники області, ідучи в ногу з вимогами часу, постійно застосовують та впроваджують в лісо-господарське виробництво досягнення науки, техніки, технології і передового досвіду. Найголовнішим у цьому напрямку є вирощування лісів на типологічній та генетико-селекційній основі.

 

Лісовідновлення

Озброєний теоретичними розробками і практичними здобутками лісової типології, лісівник сприймає все різноманіття ґрунтово-гідрологічних, кліматичних і рослинних умов земельних ділянок лісового фонду у вигляді досконалої, а головне, доступної у користуванні системи. В умовах конкретного типу лісу діють цілком визначені природні закони розвитку. Наслідки цього розвитку відображені в ознаках, показниках кожного конкретного типу лісу, попередньо дослідженого і зафіксованого за вимогами лісової типології. Тип лісу служить для спеціаліста лісового господарства дороговказом, що веде по правильному, запозиченому від природи, шляху вирощування насаджень протягом всього життєвого циклу- від насінини до віку стиглості.

Знаючи тип лісу ділянки лісового фонду, для практичних потреб лісогосподарського виробництва лісівники достовірно визначають характеристики та показники всіх компонентів насадження. Використовують при цьому розроблену на лісотипологічній основі нормативно-технічну документацію. Так за допомогою таблиць ходу росту, або їх ще називають моделями росту насаджень, розроблених у межах конкретних типів лісу, можна визначати найважливіші лісівничо-таксачійні показники деревостанів у динаміці, можна прогнозувати і контролювати формування насаджень майбутнього.

Закарпатські лісові спеціалісти використовують лісову типологію як наукову основу ведення лісового господарства. Для цього у всьому фонді проводиться лісовпорядкування на типологічній основі. За типами лісу або їх групах організовуються господарські частини, встановлюються віки рубок, розміри головного користування лісом та обсяги рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства. Відповідно до типологічних особливостей розробляються і намічаються методи і способи проведення оглядового рубання, санітарно-оздоровчих заходів, лісовідновлення, боротьби з шкідниками та хворобами лісу. Розробляються протипожежні заходи, встановлюється розмір побічного користування лісом. Оцінюються рекреаційні можливості лісових територій. Окремо проводиться мисливське впорядкування. Весь комплекс господарських заходів, що намічаються лісовпорядкуванням та мисливським впорядкуванням відображений у проектах організації і розвитку лісового господарства та мисливського господарства.

Найголовніше у дотриманні вимог лісової типології – це вирощування, формування таких насаджень, які б найбільш повно відповідали породному складу природних насаджень. Тобто, еталоном у вирощуванні майбутніх лісів для лісівників області слугують природні насадження, або їх ще називають корінними насадженнями чи деревостанами, які мають властиві тільки для конкретного типу лісу і типу деревостану характеристики, ознаки і показники. До таких параметрів прямують лісівники при формуванні лісів майбутнього.

В залежності від умов місцезростання, типу лісу і типу деревостану лісівники заздалегідь, ще до рубки головного користування, визначають яким буде відновлення майбутнього лісу – до рубки материнського насадження, чи після її проведення. Чи буде відновлення лісу шляхом природного поновлення, чи перевагу потрібно надати штучним способам -посадці або посіву? Тут же вирішується і потреба в проведенні сприяння природному поновленні до, під час, і після рубки материнського насадження.

У разі відновлення майбутніх лісів штучним способом необхідне забезпечення якісним насіннєвим та садівним матеріалом. Щороку для цих потреб витрачується до 15 млн. штук стандартних сіянців і саджанців основних лісо утворюючих порід. Якісне насіння та вегетативний матеріал при цьому забезпечується з об’єктів лісонасінневої бази, яка створена для заготівлі насіння з цінним спадковим якостями. Спеціалістами враховується те, що застосування покращеного та сортового насіння може підвищити продуктивність вирощування деревостанів в середньому на 15-20%. При використанні насіння з клонованих плантацій, наприклад, III покоління, продуктивність створюваних насаджень можна підвищити на 30-40%.

 

 

Моніторинг лісових культур

Моніторинг лісових культур на основі  тех.приймання, інвентаризації лісових культур.

2012р: л/к-58,4 га;

           пр.пон.-78,2 га;

2013р:л/к-46,4 га;

           пр.пон-98,1 га

2014р:л/к-47,5га;

           пр.пон-100,1 га.

Моніторинг лісових культур на основі  тех.приймання, інвентаризації лісових культур.

2012р: л/к-58,4 га;

           пр..пон.-78,2 га;

2013р:л/к-46,4 га;

           пр..пон-98,1 га

2014р:л/к-47,5га;

           пр..пон-100,1 га.

 

2015р: л/к -49,9 га-весна.

            пр.пон.-150,9 га-весна.

Моніторинг лісових культур на основі  тех..приймання , інвентаризації лісових культур.

2012р: л/к-58,4 га;

           пр..пон.-78,2 га;

2013р:л/к-46,4 га;

           пр..пон-98,1 га

2014р:л/к-47,5га;

           пр..пон-100,1 га.

Моніторинг лісових культур на основі  тех..приймання , інвентаризації лісових культур.

2012р: л/к-58,4 га;

           пр..пон.-78,2 га;

2013р:л/к-46,4 га;

           пр..пон-98,1 га

2014р:л/к-47,5га;

           пр..пон-100,1 га.

2015р: л/к -49,9 га-весна.

            пр.пон.-150,9 га-весна.

Моніторинг лісових культур на основі  тех..приймання , інвентаризації лісових культур.

2012р: л/к-58,4 га;

           пр..пон.-78,2 га;

2013р:л/к-46,4 га;

           пр..пон-98,1 га

2014р:л/к-47,5га;

           пр..пон-100,1 га.

2015р: л/к -49,9 га

            пр.пон.-150,9 га

2016р–   л/к -46,0 га

              пр..пон.-130,9 га.

Моніторинг лісових культур на основі  тех..приймання , інвентаризації лісових культур.

2012р:  л/к-58,4 га;

             пр..пон.-78,2 га;

2013р:  л/к-46,4 га;

             пр..пон-98,1 га

2014р:  л/к-47,5га;

             пр..пон-100,1 га.

2015р:  л/к -49,9 га

             пр.пон.-150,9 га

2016р–   л/к -46,0 га

              пр..пон.-130,9 га.

2017р( весна) – л/к -23,9 га

                           пр..пон.- 93,0га

Моніторинг лісокультурних робіт .

2015р

Доповнення- 39,1 га

Догляд за л/к- 223,0 га.

Догляд за розсадником-7,324 га.

Переведено в покриту лісом площу л/к-73,6 га.

Переведено в покриту лісом площу природного поновлення – 79,3га

2016р

Доповнення- 29,6 га

Догляд за л/к-206,1га

Догляд за розсадником-5,041 га.

Переведено в покриту лісом площу л/к-78,9га.

Переведено в покриту лісом площу природного поновлення -66,7 га.

2017р 

Доповнення- 37,0 га

Догляд за л/к-    221,7     га

Догляд за розсадником- 4,41 га.

2018р 

Доповнення-27,2 га

Догляд за л/к-225,8га

Догляд за розсадником-2,51га.

2019р 

Доповнення- 23,3 га

Догляд за л/к-185,5га

Догляд за розсадником-1,62га.

2020р

Доповнення-  18,7га

Догляд за л/к-146,6га

Догляд за розсадником- 1,66га.

2021р

Доповнення- 11,6 га

Догляд за л/к-124,5га

Догляд за розсадником-1,06га.

Проекти лісових культур та природнього поновлення по ДП “Свалявське ЛГ ” на 2022 рік.

 

№ з/п Державне підприємство, лісництво №        про-екту Квар-тал Виділ Площа (до 0,1 га) Головні породи Тип лісорос-линних умов Категорія лісоку-льтурної площі Способи Розміщення Схема змішування
обробітку грунту створення лісових культур
Лісові культури
Пашківецьке 1 6 12 1 Бкл Д3 зруб вручну вручну 1х2 8Бкл2Яцб
Підполозянське 2 17 10 1 Бкл Д3 зруб вручну вручну 1х2 7Бкл2Яцб1Яв
Підполозянське 3 17 21 1 Бкл Д3 зруб вручну вручну 1х2 7Бкл2Яцб1Яв
Н.Ворітське 4 7 4.5 0,9 Бкл Д3 зруб вручну вручну 1х2 8Бкл1Яцб1Дск
Н.Ворітське 5 7 4.6 1 Бкл Д3 зруб вручну вручну 1х2 8Бкл1Яцб1Дск
Н.Ворітське 6 7 4.7 1 Бкл Д3 зруб вручну вручну 1х2 8Бкл1Яцб1Дск
Н.Ворітське 7 7 4.8 0,6 Бкл Д3 зруб вручну вручну 1х2 8Бкл1Яцб1Дск
Н.Ворітське 8 21 20 1 Бкл Д3 зруб вручну вручну 1х2 8Бкл2Яцб
Н.Ворітське 9 21 26.3 0,5 Бкл Д3 зруб вручну вручну 1х2 8Бкл2Яцб
В.Воловецьке 10 20 7 0,8 Бкл Д3 зруб вручну вручну 1х2 7Бкл2Яцб1Яв+Дз
В.Воловецьке 11 20 33.5 1 Бкл Д3 зруб вручну вручну 1х2 8Бкл2Яцб+Яв+Яз
Разом 9,8
 Сприяння природному поновленню
Пашківецьке 12 8 8.1 1 Яцб Д3 зруб вручну вручну 1х2 5Яцб5Бкл
Пашківецьке 13 13 39 1 Бкл Д3 зруб вручну вручну 1х2 8Бкл2Яцб
Пашківецьке 14 13 50.1 1 Бкл Д3 зруб вручну вручну 1х2 10Яцб
Підполозянське 15 24 31.2 1 Бкл Д3 зруб вручну вручну 1х2 10Бкл
Підполозянське 16 24 31.3 1 Бкл Д3 зруб вручну вручну 1х2 10Бкл
Н.Ворітське 17 20 14.1 1 Бкл Д3 зруб вручну вручну 1х2 10Бкл
Н.Ворітське 18 20 14.2 1 Бкл Д3 зруб вручну вручну 1х2 10Бкл
Н.Ворітське 19 18 17.1 1 Бкл Д3 зруб вручну вручну 1х2 10Бкл
Н.Ворітське 20 17 18 1 Бкл Д3 зруб вручну вручну 1х2 10Бкл
Н.Ворітське 21 18 14.1 1 Бкл Д3 зруб вручну вручну 1х2 10Бкл
Н.Ворітське 22 18 14.2 1 Бкл Д3 зруб вручну вручну 1х2 10Бкл
Н.Ворітське 23 18 14.3 1 Бкл Д3 зруб вручну вручну 1х2 10Бкл
Н.Ворітське 24 9 38.1 0,8 Бкл Д3 зруб вручну вручну 1х2 10Бкл
В.Воловецьке 25 9 101 0,8 Бкл С3 зруб вручну вручну 1х2 8Бкл2Яцб+Яв+Яз
В.Воловецьке 26 9 102 0,9 Бкл С3 зруб вручну вручну 1х2 8Бкл2Яцб+Яв+Яз
В.Воловецьке 27 13 7 0,7 Бкл Д3 зруб вручну вручну 1х2 7Бкл2Яцб1Дз+Яв
Н.Воловецьке 28 22 53.7 0,9 Бкл Д3 зруб вручну вручну 1х2 10Бкл
Полянське 29 6 15.2 1 Бкл Д2 зруб вручну вручну 1х2 7Бкл2Яцб1Яз
Полянське 30 28 11.5 1 Бкл Д3 зруб вручну вручну 1х2 7Бкл2Яцб1Яв
Полянське 31 28 11.6 0,7 Бкл Д3 зруб вручну вручну 1х2 7Бкл2Яцб1Яв
Полянське 32 29 19.2 0,9 Бкл Д2 зруб вручну вручну 1х2 7Бкл2Яцб1Яв+Гх
Свалявське 33 25 2 0,6 Бкл Д3 зруб вручну вручну 1х2 10Бкл+Яв+Яз
Свалявське 34 25 14 1 Бкл Д3 зруб вручну вручну 1х2 8Бкл1ЯВ1Яз+Яцб
Разом 21,3 0 0 0 0 0 0 0
Всього га по лісгоспу 31,1 0 0 0 0 0 0 0