Ліси України, Українських Карпат і Закарпаття, зокрема, за своїм призначенням і розташуванням покликані виконувати переважно екологічні функції і в зв”язку з цим мають обмежене експлуатаційне використання з метою заготівлі деревини. З другого боку в Карпатах зосереджені значні запаси деревних ресурсів нашої держави. У Карпатському регіоні найбільше цих ресурсів припадає на Закарпатську область, де на площі 695,7 тис.га. зосереджено 207 млн.куб.м. деревних запасів ростучого лісу.

Лісовий фонд державних лісогосподарських підприємств області представлений найпродуктивнішими у Карпатському регіоні деревостанами. Середній запас на 1 гектарі 350 куб.м., середньорічний періодичний приріст по запасу 5 куб.м.

Ліси області за екологічним і господарським значенням поділяються на першу і другу групи. До першої групи належать ліси, що виконують переважно природоохоронні функції, а також ліси на територіях природно-заповідного фонду, ліси, що мають наукове або історичне значення (включаючи генетичні резервати), лісоплодові насадження, субальпійські деревні та чагарникові угруповання.

До другої групи належать ліси, не віднесені до лісів першої групи. Ліси другої групи поряд з екологічним мають експлуатаційне значення. Для забезпечення захисних функцій, безперервності та невиснажливості використання ресурсів в лісах цієї групи встановлено режим обмеженого лісокористування.

Біля 61 відсотка площі земель лісового фонду виключено з експлуатації, а 23,5 відсотка території лісового фонду на сьогодні віднесено до природно-заповідної. У природно-заповідному фонді області представлені всі ландшафти та рослинні формації, але стратегія розширення існуючих та створення нових об”єктів природно-заповідного фонду і зараз підтримується на державному рівні.

Історично так сталось, що за останні століття на території нашої області мали місце різні політичні режими і держави. Господарювання у лісах відбулось за Австро-Угорщини, Угорщини, Чехії, Радянського Союзу. Тепер ведення лісового господарства здійснюється при незалежній українській державі. При всіх цих змінах, незважаючи на різне ставлення до використання та відтворення лісових ресурсів, стратегія і тактика ведення лісового господарства у нашому краю в основному відповідала вимогам невиснажливого і безперервного лісокористування. Винятком можна вважати 50ті роки минулого століття, коли розміри освоєння лісосічного фонду та обсяги заготівлі деревини від рубок пов”язаних з веденням лісового господарства перевищували нормативне дозволені науково обґрунтовані обсяги. Тоді з 1 га вкритих лісовою рослинністю земель вирубувалось 6,5 куб.м., а приростало 4,6 куб.м. Із 1960 року обсяги заготівлі деревини неодноразово зменшувались. Впродовж 1961-1965 років з 1 га вже вирубувалось тільки 3,5 кбм., за 1989-1996 роки – 2,1 кбм, а за 2003 рік – 1,7 кбм. Таке зменшення інтенсивності лісокористування пояснюється постійним виключенням з експлуатації лісів шляхом переведення їх з лісів другої групи до першої для більш повного виконання екологічних функцій.

У підпорядкуванні Закарпатського обласного управління лісового господарства знаходиться 18 державних лісогосподарських підприємств, які ведуть лісове та мисливське господарство на 484,5 тис.га лісового фонду. Середня площа підприємства 26,9 тис.га. Всього у галузі лісового господарства працює понад 4 тис. працівників, з яких 1,8 тис. працівники лісової охорони.

Державні лісогосподарські підприємства забезпечують весь цикл лісогосподарських робіт — від збору лісового насіння до заготівлі деревини під час рубок головного користування.

Фінансування на ведення лісового господарства, тобто на здійснення всіх запроектованих лісогосподарських заходів здійснюється за рахунок державного бюджету (8-10 %) та за власні кошти підприємств (90-92%). Найголовнішим джерелом формування власних коштів є реалізація заготовленої деревини.

Пріоритетними завданнями працівників лісового господарства є здійснення заходів з лісовідновлення – щороку воно проводиться на площі 1,9 тис.га; охорона лісів від пожеж і самовільних рубок; захист лісів від шкідників та хвороб; раціональне використання лісових ресурсів (наш принцип – менше заготовляти деревини, а більш ефективно її використовувати).