Природоохоронні території

 

Для області є характерним, що стратегічні підходи до господарювання у лісах завжди були спрямовані на:

 

  • збільшення площ лісів;
  • підвищення продуктивності та екологічного потенціалу лісових насаджень;
  • дотримання принципу безперервного та невиснажливого лісокористування;
  • збереження біологічного різноманіття лісових екосистем.

Таких підходів безумовно дотримуються і тепер, про що засвідчує динаміка показників лісового фонду. Зокрема, площа лісів області за останні 50 років зросла більше, як на 10 тис. га, середній запас на 1 га із 186 куб. м у 1946 році зріс до 358 куб. му 2005 році.

 

Однак, враховуючи місце розташування важливих економічних, середовищно-утворювальних функцій, останнім часом більш гостро постало питання щодо їх природоохоронних функцій. Намітились тенденції впровадження засад сталого розвитку у лісогосподарське виробництво краю. Ці засади передбачають не тільки безперервне та невиснажливе лісокористування, але й нарощення та використання екологічного потенціалу лісів. Тобто, впровадження засад сталого розвитку відбувається яку ресурсному, так і в екологічному аспектах. Разом з тим, лісівникам відомо, що екологічний потенціал лісів на оптимально можливому рівні безперервно може забезпечуватись тільки різновіковими насадженнями. Тому, для безумовного дотримання вимог безперервності та оптимальності використання екологічного потенціалу лісів Закарпаття необхідний поступовий перехід від системи вирощування одновікових та умовно-одновікових деревостанів, які тепер переважають в наших лісах, до формування різновікових насаджень. Зараз це складне і важливе завдання у процесі вивчення і поступового виконання. Формування різновікових насаджень є особливо актуальним для категорій захисних лісів, рекреаційно-оздоровчих лісів та лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення. Для цих категорій лісів найважливішим є постійність виконання насадженнями основних функцій на оптимальному рівні.

 

Збереження біорізномаїття

 

З огляду на запровадження засад сталого розвитку у вітчизняному лісовому господарстві та враховуючи європейський і світовий досвід з цього напряму, у лісогосподарському виробництві краю при вирощуванні деревостанів постійно застосовуються методи і способи, що забезпечують максимально наближене до природного формування лісових насаджень. Такі методи і способи, як показує їх тривале застосування у Європі, зокрема у Швейцарії, мають позитивні результати у формуванні та безперервному функціонуванні лісових екосистем, особливо в горах.

 

 

Перелік територій та об’єктів ПЗФ по ДП «Свалявське ЛГ» станом  на 01.01.2018р

 

Назва територій та Площа, дата місцезнаходження коротка лісові підприємства Рішення відповідних
п/п обєктів ПЗФ га. створен- (лісництво,квартал) характеристика у відданні яких органів про створення
      ня,рік     знаходиться територій та
            територія або обєктів ПЗФ
            обєкт ПЗФ  
1 2 3 4 5 6 7 8
Заказники місцевого значення
1 “Красна долина” 218,8 1993 ДП”Свалявське ЛГ” високопродуктивні ДП”Свалявське ЛГ” Рішення сесії
        Ганьковицьке л-во букові праліси з   Закарпатської обласної
        кв.17,вид.15,23,24,25 пл.93,0 га. участю явора,   ради від 31.05.1993 р
        кв.18 вид.7,8,22,23 пл.38,0 га. ясена ільма.    
        кв.20 вид.3-6,8,18,23,24,25,26 пл.87,8 га.      
2 “Пінава” 30,0 1969 ДП”Свалявське ЛГ” високопродуктивні ДП”Свалявське ЛГ” Рішення облвиконкому
        Ганьковицьке л-во букові праліси з   №144 від 18.11.1969р
        кв.25 вид.28 пл.18,0 га; участю явора,   Рішення облвиконкому
        кв.21 вид14 пл.12,0га. ясена ,бука і в’яза   №253 від 23.10.1984 р
3 “Приборжавський” 444,8 2015 ДП”Свалявське ЛГ” високопродуктивні ДП”Свалявське ЛГ” Рішення сесії
        Березниківське л-во кв.1 букові праліси з   Закарпатської обласної
        вид.1-14,16-21, 24-27,33 участю явора,   ради №1326 від
        пл.174,2 га ясена ,бука .   27.08.2015р
        кв.2 вид.1-27,36-37,44      
        пл.158,9 га.      
        кв.3 вид.1-8,12,29 пл.111,7 га      
4 “Ждимирський” 123,6 2015 ДП”Свалявське ЛГ” Високопродуктивні ДП”Свалявське ЛГ” Рішення сесії
        Полянське лісництво різновікові букові   Закарпатської обласної
        кв.12вид.18,20,21,26,27,28 пл.17,3 га насадження з віком   ради №1326 від
        кв.13 вид 10,11,12,13,19 пл.27,3 га дерев бука   27.08.2015р
        кв.15 вид.4 пл.17,0 га переважно 60-85 р,    
        кв.17 вид.21 пл.13,0 га але з порівняно значною    
        кв.18 вид.5,6,8,10,11 пл.49,0 га участю дерев віком    
          100-170 років.    
5 “Тесаник” 169,8 2015 ДП”Свалявське ЛГ” Високопродуктивні ДП”Свалявське ЛГ” Рішення сесії
        Полянське лісництво різновікові букові   Закарпатської обласної
        кв.28 вид.15,16,20,21,22 пл.100,3 га. насадження з віком   ради №1326 від
        кв.30 вид.1 пл.18,0 га дерев бука   27.08.2015р
        кв.31 вид.4,5,15,16,17 пл.51,5 га. переважно 60-85 р,    
          але з порівняно значною    
          участю дерев віком    
          100-170 років.    
               
  Заповідні урочища
6 “Березниківські 385,5 2017 ДП”Свалявське ЛГ”   ДП”Свалявське ЛГ” Рішення сесії
  праліси”     Березниківське л-во     Закарпатської обласної
        кв.10 вид.1-6,10,36 пл.49,7 га.     ради №1040 від
        кв.15 вид.1,2,3,42 пл.12,9 га.     21.12.2017 р
        кв.23 вид.2,3,4,6 пл.81,4 га.      
        кв.24 вид.1-7,11 пл.103,5 га.      
        кв.25 вид.1-3 пл.74,6 га.      
        кв.26 вид.1-5,34 пл.63,4 га.      
7 “Боржавські 853,5 2017 ДП”Свалявське ЛГ”   ДП”Свалявське ЛГ” Рішення сесії
  праліси”     Березниківське л-во     Закарпатської обласної
        кв.4 вид.1-15,19 пл.103,7 га.     ради №1040 від
        кв.5 вид.1-12,15 площею 132,0 га.     21.12.2017 р
        кв.6 вид.1-9 пл.115,4 га.      
        кв.8 вид.1-7 пл.85,7 га.      
        кв.9 вид.1-5 пл.82,0 га.      
        кв.14 вид.1-11 пл.141,8 га.      
        кв.21 вид.1-14 пл.93,4 га.      
        кв.42 вид.1-10 пл.58,7 га.      
        кв.43 вид.1-4 пл.40,8 га.      
  Разом: 2226,0