ДП ”СВАЛЯВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО” (далі – лісгосп) розташоване в центральній частині Закарпатської області на території Свалявського адміністративного  району.

 

Поштова адреса:  89300

вул. Шевченка,59

м. Свалява

Закарпатська область

e-mail: dlisgosp@ukr.net

В 1928 році всі ліси Свалявського району були передані акціонерному товариству “Латориця”, яке вело господарську діяльність до 1946 року. Свалявський лісгосп, нині (ДП «СВАЛЯВСЬКИЙ ЛІСГОСП») був створений в 1946 році після приєднання Закарпатської області до України з УРСР. В 1959 році, згідно постанови РМ УРСР від 30 листопада 1959 року на базі Свалявського лісгоспу і лісокомбінату “Закарпатліспром” був створений Свалявський лісокомбінат.

Згідно наказу № 40 Закарпатського обласного управління лісового господарства від 26.06.1995 року “Про створення державних лісогосподарських та лісомисливських підприємств в Закарпатській області”, на виконання рішення сесії Закарпатської ради народних депутатів від 7.09.1994року  “Про структуру управління лісами області”, наказу Міністерства лісового господарства від 25.05.1995 року № 57  “Про створення державних лісогосподарських підприємств у Закарпатській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях”, на  базі державного лісового фонду було створене Свалявське державне лісогосподарське підприємство.

В 1996 році Закарпатським  філіалом Інституту землеустрою у відповідності з договором № 20 від 01.03.1996 року був виготовлений Державний акт на право постійного користування землею Свалявському держлісгоспу № 79 / 1 – ЗК № 000379 / та затверджений рішенням X1 сесії XX11 скликання Свалявської районної ради від 19.08.1997 року.

З 25 травня 2016року  до ДП «Свалявське ЛГ»приєднано лісові ділянки на яких ведення лісового господарства здійснювала  філія «Свалявське агропромислове господарство» площею 7168 га.  На даний час площа ДП «Свалявське ЛГ» складає 45789 га. Зокрема це 7 лісництв,а саме:

 

Найменування лісництв, місцезнаходження контор Адміністративні райони Площа, га
Плосківське   с. Плоске, кв.30 Свалявський 7370,0
Полянське      с. Поляна, кв.21 Свалявський 8036,0
Ганьковицьке  м. Свалява, вул. Шевченка,59 Свалявський 5799,0
Свалявське      м. Свалява, вул.Горького,2 Свалявський 7229,8
Дусинське          с. Дусино, кв.8 Свалявський 6404,2
Березниківське  с. Березники, кв.47 Свалявський 7724
Боржавське        с.Керецьки Свалявський 3226,0
Разом по ДЛГ: Свалявський 45789,0

 

 

Переважаючими  породами в лісовому фонді ДЛГ  є бук лісовий – 91,2 %; ялина європейська – 2,2 %; дуб звичайний –1,7 %; граб звичайний – 1,7 % ;  дуб скельний – 1,2 % ; інші породи – 2%;

Згідно лісорослинного районування Закарпатської області територія лісгоспу відноситься до букових гірських лісів Полонинського хребта (300-1400м.)

Клімат помірно – континентальний з короткою помірною зимою, довгим теплим літом, з достатньою кількістю опадів.

Із кліматичних факторів, що негативно впливають на ріст і розвиток лісових насаджень є пізні весняні і ранні осінні заморозки.

Територія лісгоспу за характером рельєфу являє собою гірську місцевість.

За стрімкістю схили в гірській частині поділяються на  (у % від загальної гірської площі):

– пологі ( до 10 градусів )  –  4.9%

– покаті ( 11 – 20 градусів ) – 34,2%

– стрімкі ( 21 – 30 градусів на південних і 21 – 25 на північних схилах  ) – 49,6%

– дуже стрімкі ( більше 30 градусів на південних і 35 градусів на північних схилах ) – 11,3%

Основні типи і види ґрунтів на території лісгоспу є бурі гірські лісові, які займають 92,4% загальної площі і бурі лісові (6,9%). На долю дернових грунтів припадає 0,5% і лугових 0,2%.

Територія лісгоспу розташована в басейнах рік Латориця, Боржава, Пиня, Вича, Свалявка. Найбільшою водною артерією, яка протікає через територію лісгоспу ( з півночі на південь ) є річка Латориця, друга за розміром  річок в Закарпатті, після річки Тиса. Вона бере свій початок в ур. Латорка, розташованому на захід від Верецького перевалу

Район розташування лісгоспу відноситься до числа районів області з добре  розвинутою санітарно – курортно – лікувальною діяльністю та промисловим видобутком природних мінеральних вод. На базі мінеральних джерел працюють санаторії – “Квітка Закарпаття”, ”Поляна”, “Квітка Полонини”, ”Кришталеве джерело”, ”Сонячна Долина”.

В зоні діяльності лісгоспу приватні підприємства розливають мінеральну воду “Лужанська”, ”Плосківська”, ”Поляна Квасова”, ”Поляна Купель”.

Провідною галуззю народного господарства  в зоні діяльності лісгоспу є лісове господарство.   Лісистість адміністративних районів, на території яких розташований лісгосп складає 66,7%. Ліси на території району розташовані рівномірно. Ліси лісгоспу віднесені до наступних категорій лісу :

– ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення – 2,0%

– рекреаційно-оздоровчі ліси – 18,0% га,

– захисні ліси – 25%

– експлуатаційні ліси – 55%

В зв’язку з наявністю в лісгоспі лісових насаджень, які виконують різні свої функції, господарська діяльність лісгоспу спрямована в експлуатаційних лісах, на базі досягнень науки і техніки, повного комплексу лісогосподарських, лісозаготівельних, лісовідновних та інших заходів, спрямованих на раціональне, невиснажливе використання і відтворення лісових ресурсів, а в категоріях, які віднесені до захисних, природоохоронних та  рекреаційно-оздоровчих – це охорона навколишнього природного середовища, посилення захисних властивостей лісу шляхом  регулювання  фітокліматичних, гідрологічних, ґрунтових процесів і явищ, за допомогою лісу, лісогосподарських та лісокультурних заходів, захисту від водної ерозії грунтів.

Лісове господарство в економіці району займає важливе місце. Основні напрямки його розвитку є комплексне ведення лісового господарства, яке спрямоване на раціональне використання і відтворення лісових насаджень .

 

 

 

Узагальнені дані кількісного складу  працівників
ДП «Свалявське лісове господарство»

Кількість осіб по вікових групах, чоловік

Кількість осіб по статі