Розташоване у центральній частині Закарпатської області, на території Мукачівського  адміністративного району. На півночі з лісгоспом межує Львівська область  та Міжгірське лісові господарства, на  сході до лісових масивів підприємства прилягають ліси Довжанського лісомисливгоспу, а західна межа лісгоспу проходить з Мукачівським та Ужгородським лісовими господарствами.
За комплексним лісогосподарським районуванням Західного регіону України територія лісгоспу розміщена у лісогосподарському районі Полонинських Карпат з буковими, часто з домішкою явора та ясена, лісами та у лісогосподарському районі Вулканічних Карпат та міжгірних улоговин з буковими і дубово-буковими передгірними лісами. Лісистість району розташування підприємства сягає 69,5%. Ґрунтові та кліматичні умови, незважаючи на широкий діапазон їх мінливості, в цілому сприятливі для зростання високопродуктивних лісових насаджень.
Свою природоохоронну діяльність та ведення лісового і мисливського господарства підприємство здійснює на 79474,4 га земель лісового фонду, які надані йому у постійне користування.
Однією з особливостей господарювання в лісах підприємства є врахування рекреаційно-оздоровчої спрямованості розвитку Свалявщини. Сприятливі природно-кліматичні умови цього району, значні запаси підземних мінеральних вод (понад 100 родовищ), багатий рослинний і тваринний світ дозвбляють розвивати тут різні види літнього та зимового відпочинку, а також оздоровлення і лікування людей на численних курортах, в будинках відпочинку, пансіонатах, туристичних базах тощо. Більшість об’єктів відпочинку, оздоровлення та лікування знаходиться або безпосередньо серед лісового фонду, або примикають до нього. Тому лісівникам доводиться враховувати таке сусідство, виділяючи у лісовому фонді на законодавчому і нормативне правовому рівнях спеціальні категорії – рекреаційно-оздоровчі ліси. У таких лісах господарство спрямоване на створення оптимальних умов середовища, в якому люди відпочивають, проживають, лікуються і відновлюють сили організму. В цих-лісах заборонено проводити рубки головного користування, а рубки, пов’язані з веденням лісового господарства, передбачають створення естетичних лісових ландшафтів зі спеціально підібраним асортиментом деревних і чагарникових порід, що благотворно впливають на емоційний стан та здоров’я відпочиваючих.
Виходячи з наявності на території лісгоспу густої гідрографічної сітки річок і потоків, значного вертикального і горизонтального розчленування рельєфу та підвищеної у зв’язку з цим потенційної можливості розвитку ерозійних процесів, крім вже згаданої категорії рекреаційно-оздоровчих лісів, виділено категорію захисних лісів для виконання ними переважно водоохоронних та ґрунтозахисних функцій та категорію лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, які виконують природоохоронні, наукові та естетичні функції. Всього до категорій захисності віднесено 16,2 тис. га лісів підприємства, або 42 відсотки його площі, що є прямим доказом впровадження екологічних підходів до господарювання в лісах Свалявщини.
Ще однією особливістю, а можливо й проблемою, при веденні лісового господарства виступає значне поширення тут похідних ялинників на місці корінних деревостанів букової формації. Вплив так званої “ялиноманії” на Свалявщині був досить відчутним з кінця XIX аж до 60-х років XX століття. На сотнях і тисячах гектарів зрубів букових деревостанів та місць вітровалів й інших стихійних лих створювались чисті смерекові насадження як посадкою, так і посівом. При цьому не враховувались вимоги селекції та походження садивного матеріалу і насіння. Наслідки від недбалого господарювання в лісах у минулому добре відчутні і тепер. Останніми роками так склалися обставини, що велика кількість похідних ялинників підійшла до свого критичного віку, етапу фізіологічного старіння, разом із негативним проявом певних змін кліматичних умов. Відбулося одновекторне спрацювання змін, викликаних старінням деревостанів ялини та змін клімату. Внаслідок цього похідні ялинники деградували на великій площі. Тому лісівники підприємства проводять великий обсяг робіт із заміни старих, а також пошкоджених хворобами, вітровалами, сніголамами похідних ялинників на високопродуктивні, корінні за породним складом, стійкі змішані насадження. Зазначимо, що заміна похідних ялинників на корінні за породним складом деревостани не є разовою акцією і не є справою одного чи навіть десяти років. Цей процес триватиме до повної поступової заміни похідних деревостанів, у міру досягання ними товарної цінності, на корінні насадження. Потрібно врахувати, що вік наймолодших похідних ялинників на Свалявщині біля 30-40 років, а товарної цінності ці ялинки набувають у 70 років, то ж процес заміни може продовжуватись щонайменше 30-40 років.
Крім описаних особливостей ведення лісового господарства на Свалявщині, як і в інших лісогосподарствах області, проводиться весь цикл лісогосподарських робіт – від насінини до збору урожаю лісового ресурсу. Для цього у лісгоспі створено за всіма вимогами генетики і селекції лісонасіннєву базу, яка для збереження генетичного фонду ясена, явора, бука, в’яза та заготівлі покращеного насіння цих й інших лісоутворюючих, порід має заказники “Красна долина”, площею 218,8 га та “Пінава”, площею 30,0 га, а також генетичні резервати на площі 137 га. Виділені постійні лісонасіннєві ділянки у високопродуктивних насадженнях бука і дуба на загальній площі 90,4 га. Садивний матеріал вирощується у власних розсадниках. Вирощений стандартний садивний матеріал повністю забезпечує потреби лісовідновлення, яке здійснюється щороку на площі біля 50 га.
На підприємстві є можливості розвивати побічне користування лісом шляхом залучення до цієї справи підприємців району. Форми співпраці між лісгоспом і підприємцями при цьому можуть бути різні, але при умові, що це буде вигідно як лісгоспу, так і підприємцю.
Організацію мисливського господарства у лісгоспі проведено шляхом надання мисливських угідь спеціалізованим мисливським колективам. Мисливські угіддя надані у довгострокове тимчасове користування для здійснення охорони та відтворення мисливської фауни у відповідності з вимогами і нормами законодавчих актів та мисливського впорядкування. Полювання проводиться за ліцензіями. У лісах підприємства водяться олені, козулі, кабани, зайці, лисиці, куниці та багато іншої дичини. Ведеться облік та підгодівля диких тварин.
У планах на майбутнє свалявські лісівники, безумовно, вбачають подальше запровадження засад сталого розвитку у лісогосподарське виробництво, збільшуючи при цьому екологічний та ресурсний потенціал лісів району для забезпечення сировиною лісопереробного виробництва та подальшого розвитку рекреаційно-оздоровчої індустрії.